Double Column Posts

Double Column Posts Subtitle

انديشه پويا فيسبوك

حدیث کم نظران است،که با زمانه بساز زمانه با تو نسازد،تو با زمانه ستیز «اقبال         عیب اهل هنر نگه دارید            ...

انتخابات ریاست جمهوری و گزینه‌های «بد»، «بدتر» و «بدترین»

عباس دلجو دشت مان، گرگ اگر داشتی نمی‌نالیدم نیمی از گله‌ی مان را سگ چوپان خورده در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک غربی، قدرت يا اقتدار عمومي از تراکم آراء و...

نقد سخنان شفیع عیار دفاع از قرآن و پیامبر

 (قسمت ششم) دکتر رحیم لطیفی خطیب و مدرس در مسجد نبی اکرم و انجمن اسلامی نوردر سیدنی .......ادعای بزرگ!! آقای عیار سخن و ادعایی داردکه فقط انبیاء است: برداشت خوب...

احمد شاه مسعود را کی به شهادت رساند؟

قسمت چارم نوشتۀ: م، ع، م ........"ام عبیده" در چندین پرونده تروریستی در بلژیک محکوم شده و خطری برای امنیت ملی یک کشور عضو اتحادیه اروپا شناخته میشود. وی قرار...