زندگینامه

Founder

محمد ضیا( ضیا) فرزند میرزا غلام دستگیر درسال 1329هجری خورشیدی درشهر زیبای چاریکار چشم بدنیا کشود.  تعلیمات ابتدایی و ثانوی را درلیسه نعمان ادامه داد و  در سال 1348 هجری خورشیدی به درجه بکلوریا به پایان رساند. مدت کوتاهی عضو اداره عکاسی وفلمبرداری وزارت اطلاعات وکلتور بود. درسال 1349 شامل دانشکدۀ  ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل شد و با احراز درجۀ لیسانس درسال خورشیدی1354خورشیدی از شعبه زبان و ادبیات دری ازان دانشکده فارغ گردید.

ضیا از سال 1354 تاسال1363 بحیث استاد زبان وادبیات دری درلیسه های نسوان حره جلالی، لیسه نعمان و میر بچه کوت در خدمت تعلیم وتربیه اولاد وطن قرار داشت. سپس به ادامه تحصیلات تخصصی پرداخت وماستری خود را در رشتۀ روان شناسی وتعلیم وتربیه ازانیستیتوت پداگوژی کابل بدست آورد.

از نیمه سال 1365 تا سال 1370 خورشیدی بحیث عضو علمی وزارت تعلیم وتربیه، آمر مرکز تحقیقات علوم پداگوژیک و نخستین رئیس نشرات وزارت تعلیم وتربیه ایفای وظیفه کرد. سپس مدت کوتاهی بحیث عضو اکادمی علوم افغانستان بود. در همین موقع مجاهدین قدرت را به دست گرفتندَ، به زودی شهر کابل به میدان جنگ میان تنظیمها مبدل شد او به زادگالهش شهریکار رفت. نخست بحیث عضو نظارت تعلیمی ریاست تعلیم و تربیه پروان و سپس به حیث استاد روانشناسی وتعلیم وتربیه در موسسات عالی تربیه معلم پروان تدریس نمود.

ضیا، ضمن آنکه بیست ودو سال عمر خود را مستقیما درخدمت تعلیم وتربیه اولاد وطن درپای تخته وگرد تباشیرگذشتاند، موصوف پس از ختم دوره ماستری به تالیف سه عنوان کتاب درباره زیبا شناسی، تعلیم وتربیه وادبیات و نشر ده ها مقاله های علمی و تحقیقی درمجلات علمی کشور دست یازیده است. علاوتاً از سال 1365 خورشیدی به بعد سیمینار های متعدد علمی ومسلکی برای تعداد کثیری ازمعلمان، معاونان و مدیران سراسر مکاتب ولیسه ها، کودکستانها ودارالتادیب های شهرکابل و ولسوالیهای کابل وبرخ ولایات کشور داده است. همچنان ارائه کننده سیمینار های ملی وبین المللی در عرصه های تعلیم وتربیه، روان شناسی تربیتی … وتقدیم کننده ده ها بر نامه های رادیویی و تلویزیونی از طریق برنامۀ رادیو تلویزیون تعلیمی درکشوربوده است.

او از آوان مکتب ابتدایی در برنامه های هنری و فرهنگی  چون ترانه خوانی، مقاله خوانی در کنفرانسها، ارائۀ کنسرتها و تیاتر در لیسه نعمان و همکاری قلمی با روزنامه دولتی پروان سهم فعال داشت.  زمانیکه شامل دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شد، علاوه بر آنکه همکاری قلمی با مجله ژوندون، پشتون ژغ، آواز و سایر رسانه های خطی داشت، دربخش موسیقی پوهنتون کابل چهرۀ شناخته شده بود که از سال 1350 تا سال 1354 خورشیدی کنسرت های زیادی را در ادیتوریم پوهنتون کابل، جمنازیوم پولیتخنیک کابل و هنچنان سهم فعال در گروپ پالندویان پوهنتون کابل داشت.

ضیا در سال آخر تحصیلات دانشگاهی اش موفق به ثبت و نشر شش پارچه آهنگ در ستدیوهای رادیو افغانستان نیز شد که آهنگهایش فعلاً در آرشیف موسیقی رادیو افغانستان موجود است.

وقتی طالبان در سال ۱۳۷۵ کابل را به تصرف خود آوردند، به زودی به سوی شمال هجوم بردند و مناطق زیبای کوهدامن زمین تا شهر چاریکار و تعدادی از ولسوالی های ولایت پروان را به زمین سوخته مبدل ساختند. ضیا با خانم و اطفالش مانند صدها خانواده دیگر که با ورود طالبان در شهر چاریکار مرگ حتمی را برای خود پیش بینی می کردند، ناگزیر شد همه دار و ندار خانه را رها نموده به ایران مهاجرت کند.  چار سال پر مشقت را در ایران سپری نموده سپس در سال 2001 میلادی پناهندگی او وخانواده اش از سوی دولت استرالیا منظور گردید، ازان موقع تا کنون با خاواده اش در شهر سینی به سر می برند.

هنوز چند روزی از ورود ضیا در استرالیا نگذشته بود که به تدریس داوطلبانه اطفال و نوجوانان در مکتب اختصاصی افغانها پرداخت. ازان به بعد نیز در ارائه برنامه های هنری، فرهنگی و اجتماعی برای کمونیتی افغانها همت گماشت.

زمانیکه ضیا به استرالیا رسید یک کمبود نهایت ضروری را در اجتماع افغانها در سراسر قاره استرالیا احساس کرد و آن نبود و کمبود نشرات کتبی بود که اکثر کمونیتی ها از کشورهای مختلف دنیا با زبانهای مادری شان روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها …… داشتند ولی چیزی از جنس روزنامه یا هفته نامه که بتواند جوابگوی نیازمندی افغانها باشد، وجود نداشت. او چند سال متواتر تلاش کرد تا این خلا پر شود. تا آنکه توانست در ماه آگست سال 2009 میلادی طی محفلی در سیدنی نخستین شماره هفته نامۀ “افق” را به همت خودش، خانم و اولادهایش به دسترس هموطنانش در سراسر استرالیا قرار داده بدهد که هزینه آن مستقیماً به دوش خودش می باشد.

هفته نامه ” افق” که درماه آگست 2019 ده سالگی نشراتی اش را بدون وقفه تکمیل میکند، تا حد بالا سعی به خرج داده که این نشریه با معیار های ژورنالستیک برابر باشد. ضمناً خصلت غیر وابستگی، دموکرات و عاری از هرگونه دیدگاه های تبعیضی اش است که روز تا روز علاقمندانش افزونی می یابد.

هفته نامۀ “افق” علاوه بر نشر اخبار و موضوعات مختلف علمی، معلوماتی، هنری …. توانسته است در معرفی چهره های علمی  هموطنان در استرالیا و همچنان معرفی جوانان و دیگر عرصه ها خدمات ارزنده را به انجام برساند.

ضیا با خانم و سه فرزندش فعلاً در سیدنی به سر می برند.